Pro členy

Nejbližší sborová schůze:

...


Bankovní účet sboru:

číslo účtu: 221067639/0300

(V případě příspěvků do sborového sociálního fondu, který je určen na pomoc potřebným, uvádějte variabilní symbol platby: 777)


Základní dokumenty BJB ke stažení: