Kdo jsme?

Jsme křesťanskou církví, která vychází z myšlenkového prostředí evropské reformace a která se hlásí ke světovému baptistickému hnutí. Jako nejvyšší autoritu naší víry a životní praxe vyznáváme Ježíše Krista. Za primární pramen Božího zjevení považujeme svědectví Písma Starého a Nového zákona. Praktikujeme finanční i mocenskou odluku církve od státu. Slavíme křest ponořením na vyznání víry. Chceme být živým, užitečným a otevřeným společenstvím, ve kterém smí každý najít své místo a hledat odpovědi na základní životní otázky. Zvěstováním evangelia o Ježíši Kristu a praktickou službou potřebným lidem přinášíme svědectví o Boží lásce, která se může stát každému v jakékoli životní situaci východiskem a nadějí.

Pravidelná setkání:

Neděle 9:30 Modlitební chvíle

Neděle 10:00 Bohoslužby

Středa 18:00 Dorost 

Čtvrtek 18:00 Studium Bible

Pátek 19:00 Mládež

Aktuálně:

Regionální konference mládeže v Liberci

V termínu 26. - 28. 10. 2018 se v našem sboru uskuteční Regionální konference mládeže s podtitulem "Je lepší na skále život svůj mít, pamatuj". V případě zájmu o účast na konferenci zašlete nejpozději do 30. 9. 2018 přihlášku na e-mail: baptisteliberec@gmail.com. (Přihlášku a další podrobnosti o akci včetně ceny naleznete zde.) Těšíme se na vaši účast!  


Srdečně zveme ke společným setkáním:

Bohoslužby

Bohoslužby začínají každou neděli v 9.30 hod. modlitební chvílí a dále pokračují v 10 hod.; druhou neděli v měsíci jsou spojeny se společným obědem pro všechny příchozí. Kromě pravidelných bohoslužeb probíhají i další společná setkání a slavnostní shromáždění, zvláště ve spojitosti s křesťanskými svátky.

Kontakty

Adresa

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci
Malé náměstí 295/7, 460 01 Liberec

Telefon

+420 776 619 670

(Radek Pospíšil, kazatel sboru)