Kdo jsme?

Jsme křesťanskou církví, která vychází z myšlenkového prostředí evropské reformace a která se hlásí ke světovému baptistickému hnutí. Jako nejvyšší autoritu naší víry a životní praxe vyznáváme Ježíše Krista. Za primární pramen Božího zjevení považujeme svědectví Písma Starého a Nového zákona. Slavíme křest ponořením na vyznání víry. Chceme být živým, užitečným a otevřeným společenstvím, ve kterém smí každý najít své místo a hledat odpovědi na základní životní otázky. Zvěstováním evangelia o Ježíši Kristu a praktickou službou potřebným lidem přinášíme svědectví o Boží lásce, která se může stát každému v jakékoli životní situaci východiskem a nadějí.

Hájíme svobodu svědomí, a proto se stavíme proti jakémukoli zvýhodňování určité náboženské skupiny (byť by to byli právě baptisté) na úkor jiných. Praktikujeme finanční i mocenskou odluku církve od státu. Proto odmítáme státní příspěvky na platy kazatelů či jiných církevních pracovníků, zároveň jsme odmítli také i nabízené peníze z majetkového narovnání (církevní restituce). Financování našeho sboru je závislé pouze na příspěvcích členů, přátel a příznivců sboru.

Pravidelná setkání:

Neděle 9:30 Modlitební chvíle

Neděle 10:00 Bohoslužby

Středa 18:30 Dorost 

Čtvrtek 18:00 Studium Bible

Pátek 19:00 Mládež

Pozvánka na konferenci "Neboj se, toliko věř"


Aktuálně:

Prázdninová letní biblická škola 2019

V termínu 1. - 4. července 2019 pořádáme v našem sborovém domě v Liberci příměstský tábor s názvem "Prázdninová letní biblická škola". Jedná se o volnočasový program pro děti ve věku od 6 do 14 let. Každý den bude pro děti připraven pestrý program na téma Josef v Egyptě, včetně "etické dílny" (seznamování s křesťanskými hodnotami na základě biblického příběhu), procvičování angličtiny, tvůrčích aktivit a kooperativních her. Důležitou součástí celého programu je také zpěv dětských písniček, spirituálů a anglických výukových "songů". Pro děti bude zajištěno občerstvení (včetně společného oběda) s pitným režimem. Akce je zdarma, nicméně za dobrovolné příspěvky rodičů na pokrytí nákladů budeme vděční - můžete je předat v hotovosti kazateli Radku Pospíšilovi či zaslat na účet sboru.

V případě zájmu o účast vašich dětí na této akci zašlete přihlášku nejpozději do 15. 6. 2019 na adresu: Sbor BJB v Liberci, Malé nám. 7, 460 01 Liberec. Bližší informace vám rádi poskytneme na tel. 776 619 670 nebo e-mailem: baptisteliberec@gmail.com.


OLECUP 2019

V loňském roce se podařilo v Liberci probudit k životu tradiční futsalový OLECUP. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů z různých církví, včetně baptistického sboru Čjinů. Letos se turnaj uskuteční 15. 6. v Šumperku, chybět nebude ani náš tým FBC LIBEREÁL. Pokud byste se chtěli k našemu týmu připojit, kontaktujte nás.


Letní dětský tábor 20. - 27. 7. 2019

Letošní dětský tábor se uskuteční v termínu 20. - 27. 7. na táborové základně YMCA Pastviny. Pro děti připravujeme ve spolupráci s baptistickým sborem Na Topolce celotáborovou hru na motivy knížky Lovci mamutů.

Táborová základna se nachází u vodní nádrže Pastviny v Orlických horách. Věříme, že se jedná o místo, které bude pro náš tábor opět dobrým zázemím i výchozím bodem pro výlety a bojovky, tentokrát i s přidanou hodnotou v podobě blízké přehrady s možností koupání a dalších vodních aktivit.

Na základě rezervací již byla naplněna kapacita tábora. Rodiče, kteří takto přihlásili své děti, prosíme nejpozději do 15. 6. 2019 o vyplnění a doručení přihlášky (viz níže). Ve stejném termínu prosím uhraďte zálohu ve výši 500,- Kč / dítě na účet uvedený v přihlášce.  

Děti vybavte zejména oblečením a obuví do sucha i do deště, toaletním papírem, plavkami a batůžkem na výlety. Zároveň prosíme o respektování zákazu mobilů. Bližší informace (včetně informací k nástupu na tábor s možností společné dopravy) naleznete v přihlášce. 

Případné další instrukce budeme rozesílat rodičům přihlášených dětí e-mailem před začátkem tábora.


Návštěva baptistického sboru v Exwick (Anglie)

Ve dnech 2. - 6. 5. 2019 navštívili zástupci našeho sboru baptistický sbor Exwick Community Church v jižní Anglii. Věříme, že tato návštěva přispěje k budoucí užší spolupráci mezi oběma sbory a že se tak podaří navázat na plodné partnerství, které zde v 90. letech probíhalo s jiným (příbuzným) sborem v Exeteru. 


Návštěva z Chebu s vystoupením KAIROS

V neděli 9. 6. 2019 k nám přijede návštěva z baptistického sboru v Chebu, kázáním bude sloužit br. Martin Stepanenko. V rámci společného dopoledního programu vystoupí hudební skupina KAIROS.


Sborová dovolená 2019

Tradiční sborová dovolená letos proběhne v jižních Čechách v areálu zámku Strážovice. V případě, že byste se chtěli k této akci připojit, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.


Srdečně zveme ke společným setkáním:

Bohoslužby

Bohoslužby začínají každou neděli v 9.30 hod. modlitební chvílí a dále pokračují v 10 hod.; druhou neděli v měsíci jsou spojeny se společným obědem pro všechny příchozí. Kromě pravidelných bohoslužeb probíhají i další společná setkání a slavnostní shromáždění, zvláště ve spojitosti s křesťanskými svátky.

Kontakty

Adresa

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci
Malé náměstí 295/7, 460 01 Liberec

Telefon

+420 776 619 670

(Radek Pospíšil, kazatel sboru)

Bankovní účet

číslo účtu: 221067639/0300

Za vaše příspěvky na provoz sboru předem děkujeme! (V případě příspěvků do sborového sociálního fondu, který je určen na pomoc potřebným, uvádějte variabilní symbol platby: 777)

Na vyžádání vystavíme a předáme potvrzení o daru s možností daňového uplatnění příslušného daru.