Kdo jsme?

Jsme křesťanskou církví, která vychází z myšlenkového prostředí evropské reformace a která se hlásí ke světovému baptistickému hnutí. Jako nejvyšší autoritu naší víry a životní praxe vyznáváme Ježíše Krista. Za primární pramen Božího zjevení považujeme svědectví Písma Starého a Nového zákona. Praktikujeme finanční i mocenskou odluku církve od státu. Slavíme křest ponořením na vyznání víry. Chceme být živým, užitečným a otevřeným společenstvím, ve kterém smí každý najít své místo.

Pravidelná setkání:

Neděle 9:30 Modlitební chvíle

Neděle 10:00 Bohoslužby

Středa 18:00 Dorost

Čtvrtek 18:00 Studium Bible

Pátek 19:00 Mládež

Aktuálně:

Prázdninová letní biblická škola 2018

V prvním červencovém týdnu (2. - 6. 7. 2018) pořádáme pro děti příměstský tábor s názvem Prázdninová letní biblická škola. Jedná se o volnočasový program pro děti od 6 do 14 let, který se uskuteční v prostorách našeho sborového domu. Každý den od 9:00 do 12:00 bude pro děti připraven program složený ze tří částí: Děti se budou seznamovat s vybranými biblickými příběhy, upevňovat si základy angličtiny a řada přijde také na kooperativní hry.

V případě zájmu o účast vašich dětí na této akci zašlete přihlášku na e-mailovou adresu sboru: baptisteliberec@gmail.com.

Dětský tábor 2018

Cesta kolem světa za 80 dní

Místem konání tradičního letního tábora bude v tomto roce tábořiště Krasnov v Českém ráji. Tábor se uskuteční v termínu od 28. 7. do 4. 8. 2018. 

Více informací a přihláška: Klikněte zde


Československá konference mládeže 2018


Futsalový turnaj OLE CUP 2018


Výprava mládeže do Rumunska 2018


Sborová dovolená 2018

V letošním roce se sborová dovolená koná od 11. do 18. srpna na chatě Slunečná v Nové Vsi na úpatí Jeseníků. Více informací naleznete pod níže připojeným odkazem. 


Srdečně zveme ke společným setkáním:

Bohoslužby

Bohoslužby začínají každou neděli v 9.30 hod. modlitební chvílí a dále pokračují v 10 hod.; druhou neděli v měsíci jsou spojeny se společným obědem pro všechny příchozí. Kromě pravidelných bohoslužeb probíhají i další společná setkání a slavnostní shromáždění, zvláště ve spojitosti s křesťanskými svátky.

Kontakty

Adresa

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci
Malé náměstí 295/7, 460 01 Liberec

Telefon

+420 776 619 670

(Radek Pospíšil, kazatel sboru)