Kontakty

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci

Malé náměstí 7, 460 01 Liberec

+420 776 619 670

(Radek Pospíšil, kazatel sboru)

číslo účtu: 221067639/0300

Za vaše příspěvky na provoz sboru předem děkujeme! (V případě příspěvků do sborového sociálního fondu, který je určen na pomoc potřebným, uvádějte variabilní symbol platby: 777)

Na vyžádání vystavíme a předáme potvrzení o daru s možností daňového uplatnění příslušného daru.