Kontakty

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Liberci

Malé náměstí 7, 460 01 Liberec

+420 776 619 670

(Radek Pospíšil, kazatel sboru)

číslo účtu: 221067639/0300

(v případě příspěvků do sborového sociálního fondu uvádějte variabilní symbol platby: 777)