Mládež

Mládež ve věku od ca. 15 let se schází každý pátek v 19 hod. U Filantropa. Společně promýšlíme biblické texty, ve kterých hledáme odpovědi na základní životní otázky. Kromě toho zpíváme, hrajeme hry a podnikáme různé akce, včetně výletů na zajímavá místa v ČR i v zahraničí.. Kromě toho podnikáme různé akce, včetně výletů na zajímavá místa v ČR i v zahraničí.

Z plánovaných akcí mládeže:


Fotogalerie a odkazy na uplynulé akce:

Mládež se v březnu 2018 zúčastnila československé konference mládeže v Bánské Bystrici. Níže odkaz na kázání Marka Macáka s výkladem Janova evangelia 7,53 - 8,11: