Publikace a periodika

Zpravodaj baptistických sborů v ČR

Níže jsou k dispozici ke stažení všechna čísla Zpravodaje baptistických sborů v ČR za rok 2017:


Zpravodaj Bratrské jednoty baptistů

Níže je k dispozici ke stažení úvodní číslo nového Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů:


Informační věstník Exulant

Níže jsou k dispozici ke stažení poslední čísla Informačního věstníku spolku Exulant. Starší čísla naleznete na https://exulant.evangnet.cz