Dorost

Setkání dorostu (ve věku ca. 10-14 let) se konají každou středu v 18 hod. U Filantropa. Čteme spolu biblické příběhy (tento rok putujeme spolu s apoštolem Pavlem po starověké Evropě), zpíváme, hrajeme hry a sportujeme. Pokud máš zájem se k nám připojit, rádi tě mezi sebou přivítáme!

Z plánovaných akcí:

Prázdninová letní biblická škola

Letos pořádáme na začátku července také příměstský tábor s názvem Prázdninová letní biblická škola. Jedná se o volnočasový program pro děti a dorost od 6 do 14 let. Tento příměstský tábor se uskuteční v termínu 2. - 6. 7. 2018 v prostorách našeho sborového domu. Pro děti bude každý den od 9:00 do 12:00 připraven program, který se skládá ze tří částí:

1. Biblické téma: Děti se seznamují s postavami biblické doby a učí se chápat etický rozměr daného příběhu. Příběh je doplněn písničkami a tématickou dílnou.

2. Angličtina: Děti si zábavnou a názornou formou osvojují základní slovní zásobu s přihlédnutím k jejich věku. Časově je angličtina rozdělena na dvě části. Společnou část tvoří anglické písničky a základní představení tématu a část, kdy děti pracují ve skupinách polde věku. Procvičí si již nasbírané znalosti ze školy, případně je rozšíří.

3. Hry: Ve třetí části programu jsou organizovány kooperativní hry, soutěže nebo workshopy.

Každá část trvá 45 minut. Mezi nimi bude 15 min. přestávka na svačinu. Rodiče děti přivezou v 9:00 a opět si je přebírají ve 12:00.

V případě zájmu o účast vašich dětí na této akci zašlete přihlášku nejpozději do 15. 6. 2018 na adresu Sbor BJB v Liberci, Malé nám. 7, 460 01 Liberec. Bližší informace na tel. 776 619 670 nebo e-mailem: baptisteliberec@gmail.com.

Fotogalerie a odkazy na uplynulé akce: